Avís Legal

1r.- Informació General del Prestador de Serveis, Titular del Domini, i Proveïdor dels continguts (excepte indicació en contrari):

DENOMINACIÓ: APISTA.EU
DOMICILI: Avinguda Girona, 118. 17150 Sant Gregori (Girona)
DIRECCIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC: info@apista.eu
TELÈFON DE CONTACTE: (+34) 606 84 69 10 NIF: 46673202S

2º.- Drets de propietat intel·lectual i industrial: Tots els continguts de https://apista.eu (marques, textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, sons, disseny gràfic, programari, vídeos, o qualsevol altre) són de l’exclusiva propietat d’APISTA.EU, o de les societats del seu grup, o els ofereix com a conseqüència dels corresponents acords subscrits amb tercers, estant subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional. Per tant, està prohibida la reproducció, utilització, modificació, distribució, manipulació, descompilació, així com qualsevol ús que excedeixi d’una utilització normal i necessària per al visionat de la referida pàgina web

Política de Privacitat

Als efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant aquesta Política de Privacitat, APISTA.EU informa als usuaris (d’ara endavant, “l’Usuari” o “Usuaris”) del seu lloc web http ://apista.eu (en endavant, el “Lloc Web”) sobre la seva política de protecció de les dades de caràcter personal recollides dels Usuaris del lloc web, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a APISTA.EU les dades personals que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir sobre estos en ocasió del seu accés i ús del lloc web.

Les úniques dades personals a les quals APISTA.EU tindrà accés a través del lloc web seran aquells que l’Usuari faciliti voluntàriament, així com aquells altres recollides a través de les cookies instal·lades.

En compliment de la normativa vigent, APISTA.EU adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades. Així mateix, està dotat dels mecanismes necessaris al seu abast per evitar en la mesura del possible accessos no autoritzats, sostraccions i modificacions il·lícites i la pèrdua de les dades.

Tractament de dades de caràcter personal facilitades a través del Lloc Web

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, APISTA.EU, amb domicili a l’Avinguda Girona, 118. 17150 Sant Gregori (Girona), informa a l’Usuari que les dades que pugui facilitar a través del Lloc Web seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal titularitat de APISTA.EU. Amb caràcter general es tractaran les seves dades amb les següents finalitats:

Contacte: Les dades demanades seran incorporades a un fitxer (que podrà ser automatitzat) responsabilitat de APISTA.EU, als efectes de poder gestionar o, si s’escau, tenir en compte i / o contestar a la seva consulta, comentari o suggeriment.

Un. Consent expressament la cessió de les seves dades, per a les mateixes finalitats, a APISTA.EU amb domicili a Avinguda Girona, 118. 17150 Sant Gregori (Girona), als efectes de donar compliment a l’obligació establerta a l’article 27 de la LOPD.

L’Usuari es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades personals comunicades, reservant APISTA.EU el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

En qualsevol cas, l’Usuari podrà fer efectiu l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant correu electrònic dirigit a info@apista.eu o mitjançant petició escrita dirigida a l’adreça postal ja citada.

Finalment Un. Es compromet a comunicar a APISTA.EU qualsevol modificació de les dades personals facilitades. En cas que l’Usuari sigui menor de 14 anys, les seves dades personals han de ser facilitades amb autorització del seu representant legal.

Política de Privacitat relativa a les cookies

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten que sigui el mateix Usuari el que emmagatzemi la informació que genera la seva activitat a la xarxa.

1. Aquest lloc web pot utilitzar dos tipus de cookies:

a) Cookies tècniques Les cookies tècniques són necessàries per dur a terme funcions que en alguns casos són imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Aquest lloc utilitza cookies tècniques de sessió que s’instal·len a l’inici de la sessió i s’esborren en finalitzar la mateixa.

b) Cookies estadístiques
Aquest lloc utilitza cookies que ens permeten conèixer la següent informació:

La data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre lloc web.
L’accés als continguts que l’Usuari va escollir en la seva última visita al nostre lloc web.
Per realitzar les estadístiques d’ús del nostre lloc web utilitzem Google Analytics amb un abast limitat a les funcions descrites en el paràgraf anterior i amb la finalitat de conèixer el nivell de recurrència dels nostres visitants i els continguts que resulten més interessants. D’aquesta manera podem concentrar els nostres esforços a millorar les àrees més visitades i fer que l’usuari trobi més fàcilment el que busca.

Aquest lloc web pot utilitzar la informació de la seva visita per realitzar avaluacions i càlculs estadístics sobre dades anònims, així com per garantir la continuïtat del servei o per realitzar millores en els seus llocs web. Aquesta informació no serà utilitzada per a cap altra finalitat.

2. Consentiment:

D’acord amb l’article 22.2 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, no cal el consentiment de l’Usuari per utilitzar cookies d’índole tècnica ni per a les cookies que siguin necessàries per a la prestació d’un servei de la societat de la informació .

En qualsevol cas, l’usuari pot accedir al menú de preferències del seu navegador i configurar-lo perquè no accepti la instal·lació de cookies. També pot esborrar les ja instal·lades.

Les cookies estadístiques basen la seva utilitat en la navegació a través de les diferents pàgines del lloc web. Això vol dir que en el primer moment de la seva instal·lació la informació recollida és irrellevant a efectes estadístics. Per això, l’Usuari té la possibilitat d’eliminar aquest tipus de cookies per a poder iniciar la navegació per altres pàgines del lloc web. També pot utilitzar eines de bloqueig de cookies de rastreig com Do Not Track, que pot descarregar del lloc: http://www.abine.com/dntdetail.php ”

Sense perjudici de l’anterior, Un. Consent expressament que aquest lloc pot fer ús de cookies, web beacons i dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en el seu equip o ordinador (els quals són petits fitxers de dades que es generen en el seu ordinador), que aquestes cookies s’emmagatzemin en el seu equip i que s’habilitin (s’activin) cookies propis de cada sessió no emmagatzemats.

La finalitat de les cookies i del tractament de dades corresponent és que el servidor recordi certa informació (com la seva adreça IP i el seu usuari i / o contrasenya) que posteriorment pugui utilitzar de manera que la navegació resulta més senzilla, permetent, per exemple, el accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades, mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, i controlar el progrés i nombre d’entrades. Aquesta informació permet identificar a vostè com un usuari concret, registrar les seves activitats en el website, guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com ara visites o pàgines concretes que visiti.